Tanulmányi tanácsadás

A TVSz-szel kapcsolatos kisokosok:

Jelen kisokosok a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának megértését segítő, különálló jogi erővel nem rendelkező segédanyagok. A kisokosok nem minősülnek szervezetszabályozó eszköznek és nem tekinthetők a BME belső irányítás egyéb eszközeinek sem. A kisokosokat az Egyetemi Hallgatói Képviselet készítette, és az EHK honlapján érhetőek el.

Bejelentkezés, hallgatói jogviszony szüneteltetése

Felvétel, átvétel, beiratkozás

Hallgatói jogviszony megszűnése

Megfeleltetési táblázat

Méltányossági kérelem

Tantárgy- és kurzusfelvétel rendje és keretei

Tantárgyak és kurzusok meghirdetése

Tanulmányok lezárása

Vizsgák és szigorlatok rendje

Értelmező rendelkezések

Neptun kérvényekkel kapcsolatos segédanyagok:

001 Jogorvoslat, kérelem elutasítása miatt

002 Méltányossági kérelem

003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén)

006 Jegyeltérés bejelentése

007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

010A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból

010B Határidőn túli költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból

011 Átvételi kérelem

012B Átsorolási kérelem költségtérítéses pénzügyi státuszba

015/1 Jogorvoslati kérelem egyoldalú elbocsátó nyilatkozat (6 elégtelen) ellen

016 Fellebbezés átsorolás (pénzügyi státusz megváltoztatása) ellen

022 Kedvezményes tanulmányi rend

024A, 024B, 025 Tárgyelfogadás

026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése

028 Leckekönyv másolat kérése

029 Leckekönyv fordítás kérése

031 Utólagos passzív félév kérése

032 Elbocsátás saját kérésre

034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése

036 Jogorvoslati kérelem egyoldalú (passzív félév miatti) elbocsátó határozat ellen

049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

050 Részképzésről (kivéve Erasmus) visszatérő hallgatók tárgyekvivalencia vizsgálata

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

052 Vizsgáról távollét igazolása

066, 067 A diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás kérése, újbóli kérése

068 Megbízás a hallgató személyes adatainak átadásához a BME Sportközpont üzemeltetőjének

100A Beiratkozási lap (alapképzés vagy osztatlan képzés)

100M Beiratkozási lap (mesterképzés)

100P Pótbeiratkozási kérelem

102 Kérvény félév utólagos aktiválására

888 Adateltérés bejelentése, személyes adat változtatási kérelem (személyes adat, képzettség, nyelvvizsga)

999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések