Önköltség csökkentés

A 2020/21/1 félévtől kezdődően a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara áttért a befizetett önköltségi díj ösztöndíj alapú visszatérítésére a korábban alkalmazott önköltségcsökkentés helyett. A pályázat neve Compass ösztöndíj, gondozója a BME KJK Dékáni Hivatala. Ösztöndíj pályázatot benyújtani kizárólag elektronikusan, a BME KJK Dékáni Hivatala által erre a Neptun rendszerben rendszeresített Compass Ösztöndíj nevű, 912-es számú kérvénnyel lehetséges az aktuális félévre vonatkozó pályázati kiírás Határidők részében jelölt időpontjáig.

A korábbi és aktuális pályázati felhívásokat megtaláljátok az alábbi linkeken:

2021/22/I. félév

2020/21/II. félév

2020/21/I. félév