Mentor Gárda (MG)

A bizottság jelenlegi vezetője: Johan Tamás

A Mentor Gárda feladata az első éves hallgatók tanulmányi előmenetelében való segítés, a kari közösségi életbe való beilleszkedés segítése, mindezek mellett a kari hagyományok ápolása és átadása.
A bizottság tagjai már a gólyatábor kezdetével kapcsolatban állnak a gólyáival, illetve a tankörével. Ettől kezdődően feladatuk fél éven keresztül tájékoztatni és segíteni őket minden egyetemi tudnivalóval kapcsolatosan.
Nagy szerep hárul a Mentorokra regisztrációs héten: a felkészítő órák megtartása, felügyelése, a beiratkozáson való segédkezés, évnyitón való részvétel, Flekken partyn a 0. tankör óra megtartása a teljes tankörnek, esténként a gólyák jó hangulatának biztosítása. Ezen időszak alatt 24 órás készenlétben kell állni a gólya kérdések számára, sok új hallgató lesz, aki csak a Mentorára tud számítani.
A Mentor Gárda hatáskörébe tartozik továbbiakban a Kocsmatúra és az Ismerd meg Városod! vetélkedő megszervezése, illetve a tavaszi félév folyamán a Gólyatanács ütemtervének összeállítása, a gólyák öntevékeny körökbe, és bizottságokba való beintegrálásának segítése és ösztönzése.

Miért érdemes jelentkezni?  

 • Fejlődik a szervezői készséged,  
 • Megismered a saját képességeidet,  
 • Sok kihívással találkozhatsz,  
 • Segítheted a kar új hallgatóinak beilleszkedését az egyetemi életbe,  
 • Megtanulod kezelni a konfliktusokat stresszhelyzetben is,  
 • Fejlődnek a kommunikációs és vezetői készségeid,  
 • Hozzájárulsz a kari hagyományok átadásához,  
 • Jó problémamegoldó képességre tehetsz szert,  
 • Segítheted a Gólyatábor szervezését,  
 • Kevés olyan hely van az egyetemen, ahol ilyen felelősséget kaphatsz,  
 • Rengeteg emlék a kar egyik legaktívabb csapatával,  
 • Jobban megismerheted a Hallgatói Képviselet munkáját, a BME és a Kar működését,  megtanulod az egyetem szabályzatait, amelyeket a saját tanulmányaid során is hasznosítani tudsz.

A Mentor kötelességei nem utolsó sorban, hogy heti Mentor Gárda üléseken vegyen részt, a Hallgatói táborban, Gólyatáborban és a kari programokon (legfőképp regisztrációs héten) aktív szerepet vállaljon, illetve heti rendszerességgel Egyetem-polgári Ismeretek órát tartson a tankörének, a tankörpatronáló oktatóval.

A pályázati kiírásra évente kerül sor, amely során szükség van egy motivációs levél megírására, egy felvételi ZH teljesítésére, és felvételi elbeszélgetésen kell részt venni a Hallgatói Képviselet előtt.

Navigáció