Oktatás

ZH naptár 2020/21. ősz

ZH naptár 2020/21. ősz

Kedves Hallgatók!

A 2020/2021-es tanév őszi félévére szóló ZH naptár kezdetleges verziója elérhető ezen a linken. Felhívnánk mindenki figyelmét arra, hogy a jelenlegi csak egy kezdetleges verzió, valamint a Kari Tanulmányi Bizottság még nem fogadta el, emiatt a ZH-k időpontjai változhatnak.

Észrevétel vagy kérdés esetén bátran keressétek Kocsi Józsefet az oktatas@kozlekkar.hu e-mail címen.

Mechanika I. tantárggyal kapcsolatos információk

Mechanika I. tantárggyal kapcsolatos információk

Sziasztok!
A Mechanika I. tantárgy aktuális, illetve részben a következő félévekre is kihatással lévő információit összefoglaljuk számotokra ebben a hírben.

Ahogyan arról korábban érkezett hír, a 2019/20/2 félévben meghirdetett vizsgaalkalmakon való részvétel nem számít bele a TVSz, pontosabban az NFTV (Nemzeti Felsőoktatási Törvény) által meghatározott, egy tárgyból legfeljebb 6 sikertelen vizsgáig terjedő korlátozásba.

Ennek technikai megvalósulása azonban némileg bonyolultabb. Sajnos aki eléri a hatszori sikertelen vizsgaszámot, az mindenképpen kapni fog egy elbocsájtó határozatot. Ekkor a Neptunban amint lehet, le kell adni a 999-es kérvényt, célszerűen a következő szövegezéssel:

“Tisztelt Kari Tanulmányi Bizottság!

Mechanika I. (BMEKOJSA141) tantárgy keretein belüli hatszori sikertelen vizsgateljesítés okán elbocsájtó határozat született velem szemben. Ezen sikertelen vizsgateljesítések közül “vizsgák száma” darab sikertelen vizsgateljesítést a 2019/20/2 félév során kíséreltem meg, mely félévben megkísérelt vizsgateljesítések az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség jegyében, a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 2020.06.10-i megállapítása értelmében nem számítanak bele a TVSz 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (6x elégtelen) vizsgaszámba. 

A fentiek alapján megkérem a tisztelt bizottságot a megjelölt TVSz pont esetében figyelembe veendő vizsgaszámaim egyedi megállapítására, a 2019/20/2 félévben megkísérelt sikertelen vizsgák számának korrigálásával, így megállapítva az aktuálisan figyelembe veendő vizsgaszámot.

Köszönettel,
Hallgató Huba (ide azért a saját neveteket írjátok)”

A fentikkel kapcsolatban megkértük Oktatási Dékánhelyettes Urat, hogy éljen állásfoglalással az ügyben, így alább olvashatjátok az általa megfogalmazottakat:

“A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 2020.06.10-i megállapítása értelmében, a BMEKOJSA141 Mechanika 1 tantárgy keretén belül 2020.06.02-n hozott dékáni döntés szerinti, az aláírás meglététől függetlenül megkísérelt vizsgateljesítés a 2019/20/2 félévben – az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség jegyében – nem számít bele a TVSz 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (6x elégtelen) vizsgaszámba.

Aki ebben a félévben, vagy a tanulmányai során a következő félévekben beleütközne a meghivatkozott TVSz szabályba, egy, a Neptun rendszeren keresztül benyújtott 999 Egyéb kérvényben kérelmezze a KTB-től a felhasznált vizsgaszámának egyedi megállapítását, a KTB megvizsgálja az esetét és a 2019/20/2 félévben megkísérelt sikertelen vizsgák számával korrigálva fogja megállapítani az aktuálisan figyelembe veendő vizsgaszámot.

Dr. Mészáros Ferenc
oktatási dh.”

Ezeken túlmenően az elmúlt napok során tovább folytak az egyeztetések, melyek nyomán Dékán Úr Dékáni Utasítást adott ki, mely ezen a linken érhető el.
Ennek értelmében Dékán Úr a félév hátralévő részére magához vonta a tantárgyfelelősi jogköröket és a további vizsgák összeállításával Forberger Árpád Tanár Urat bízta meg. A javítás körülményei hasonló elvek mentén kerülnek majd meghatározásra várhatóan, így átlépve a korábbi vizsgák során fennálló, a javítás folyamatában tapasztalható problémákat.
Ennek köszönhetően a vizsgák lebonyolításában és az értékelés menetében érdemi változás lesz, reális tudást számonkérő és azt korrekt módon kiértékelő vizsgaalkalmak várhatóak.

Ujvári János diplomadíj-pályázat

Ujvári János diplomadíj-pályázat

Kedves Hallgatók!

Egy, a diplomamunkához kapcsolódó pályázati lehetőségre szeretnénk felhívni a figyelmeteket.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2019/2020. tanév tavaszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében.

A pályázati kiírást itt találhatjátok.

Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

  • első díj 250 000 Ft,
  • második díj 200 000 Ft,
  • harmadik díj 150 000 Ft.

A pályázat tavaszi ciklusára való jelentkezés határideje 2020. április 30., a pályázati anyagok leadásának határideje pedig 2020. augusztus 31.

 A pályázatról bővebb információ és a részletes kiírás az SZTNH képzési oldalán található.

Tanterv felülvizsgálat

Tanterv felülvizsgálat

Kedves Hallgatók!

Idén tavasszal az eddigieknél is nagyobb szükségünk van Rátok! A Dékáni vezetés és a Hallgatói Képviselet a BSc mintatantervek megreformálását tervezi 2021-re, melyet a véleményed, tapasztalataid mentén szeretnénk kialakítani.

Kérjük mondd el, hogy Te mit gondolsz a jelenlegi tantervről! Hozzájárult a fejlődésedhez? Megfelelő szakmai ismereteket tudtál elsajátítani? Mit éreztél hasznosnak és mit kevésbé? Melyik területen lenne szükséges több tudás átadása?

Ezekre a kérdésekre a Te válaszaidra van szükségünk! Vagy úgy gondolod, hogy nincs szükség változásra, minden szép, minden jó?

Ha szerinted sem, akkor kérjük töltsd ki a saját szakodra vonatkozó kérdőívet és mondd el Te is, hogy min kellene változtatni!

BSc Közlekedésmérnöki képzés kérdőíve

BSc Járműmérnöki képzés kérdőíve

BSc Logisztikai mérnöki képzés kérdőíve

Kitöltési határidő: 2020. március 29. (vasárnap) 23:59.

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével Te is kiveszed részed a kari oktatás fejlesztése érdekében kitűzött célok elérésében!

Köszönettel: BME KJK Hallgatói Képviselet

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetről

Tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzetről

Kedves Hallgatók!

A BME vezetése a járványügyi védekezés érdekében több rendelkezést hozott. Ehhez igazodva a kari Hallgatói Képviselet is minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az egyetemi előírásoknak és megelőző intézkedéseknek megfeleljen. Ennek érdekében április 5-éig bezárólag minden, 50 főnél nagyobb létszámot meghaladó rendezvényünk elmarad. Az ezeket követő rendezvények remélhetőleg megtarthatóak lesznek, de sajnos erre nincs garancia. Ez a szabályozás jelenleg a március 19-ei Habár bulit, a Gólyatanácsokat, az április 3-ai Firmaköszöntő Szakestélyt és az április 4-ei Tavaszköszöntőt érinti. A tervezett konzultációk megtartása online formában, élő adás keretein belül zajlik majd terveink szerint.

Emellett a Dékáni vezetéssel megkezdtük a közös munkát a jelenlegi és a várható intézkedések oktatásra történő ráhatásának minimalizálása érdekében, egyaránt szem előtt tartva a hallgatói és az oktatói érdekeket.

További híreket az intézkedésekkel és a helyzettel kapcsolatban a bme.hu honlapon olvashattok.

A  megszokott, hétköznapi kerékvágás visszaállásáig türelmeteket kérjük és köszönjük a megértéseteket!

Üdvözlettel: KJK Hallgatói Képviselet

Navigáció