Hallgatói Képviselet

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás Eredménye – 2020.

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás Eredménye – 2020.

Kedves Hallgatók!

Az SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás eredménye megszületett, mely alapján az elkövetkezendő időszakban a Hallgatói Képviselet mandátumos tagjai:

 • Elnök: Kerényi Dávid (439 szavazat)
 • Egyetemi Hallgatói Képviselők: Dovicsin Péter (346 szavazat) és Haász Alida (390 szavazat)
 • Oktatási és tanulmányi felelős: Kocsi József (250 szavazat)
 • Közéleti felelős: Lévai Tamás (434 szavazat)
 • Gazdasági felelős: Grizák Máté (427 szavazat)
 • Rendezvényfelelős: Nagy Fruzsina (425 szavazat)
 • Kollégiumi felelős: Gombás Bálint (422 szavazat)
 • Juttatási-térítési felelős: Valler Evelin (430 szavazat)
 • Kommunikációfelelős: Józsa Alex (423 szavazat)
 • Tankör és utánpótlás felelős: Nánási Beatrix (416 szavazat)

Kari Diákjóléti Bizottságba bekerült hallgatók a következők:

 • Kocsi József
 • Grizák Máté
 • Nánási Beatrix
 • Valler Evelin

A módosított SZMSZ-t a Hallgatók 96,02%-a fogadta el, 528 db “Igen”és 21 db “Nem” szavazattal.

A Hallgatói Képviseleti választás szavazási jegyzőkönyve elérhető ezen a linken.
A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról szóló szavazási jegyzőkönyv elérhető ezen a linken.
A Kari Diákjóléti Bizottsági választás szavazási jegyzőkönyve elérhető ezen a linken.

Köszönjük a nekünk szavazott bizalmatokat!

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás 2020.

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás 2020.

Kedves Hallgatók!

A járványügyi helyzet okán a korábban tervezettekhez képest kissé időben elcsúsztatva, de  a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  Hallgatói Képviselete SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást hirdet, mely 2020. június 1. – június  11. között fog lezajlani.

A választáson a Kar minden aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható.

Jelölést leadni online, a szavbizelnok@kozlekkar.hu e-mail címen lehet 2020. május 29. 23:59-ig. A Hallgatói Képviselői mandátumra való jelölésről minden jelöltnek egyénileg kell nyilatkoznia.

A hallgatói képviselői poszthoz tartozó jelölési nyilatkozat ezen a linken, a jelölés feltételei pedig ezen a linken érhetők el. A jelölési nyilatkozatot kitöltve, aláírással ellátva, szkennelt formában szükséges megküldeni.

A Szavazást megelőzi a Kari Hallgatói Fórum, amely 2020. június 1-jén 19 órától kerül megrendezésre, az erre az alkalomra létrehozott Microsoft Teams csatornán, mely ezen a linken érhető el.

A Fórum napirendi pontjai:

 1. SzMSz módosítás rövid ismertetése
 2. A Szavazási Bizottság bemutatása
 3. A szavazás menetének ismertetése
 4. A jelöltek bemutatkozása
 5. Egyebek

A Kari Hallgató Fórumon való részvételt 1, a Szavazáson való részvételt 3 közösségi ponttal jutalmazzuk. A Kari Hallgató Fórumon való részvétel jutalmazásának feltétele a Szavazáson való részvétel.

Az előző évekhez hasonlóan a Kari Diákjóléti Bizottság tagjait is a Kari Hallgatói Szavazáson választhatjátok meg. A KDJB jelölőlapot ezen a linken, a jelölés feltételeit ezen a linken érhetitek el. A jelölési nyilatkozatot kitöltve, aláírással ellátva, szkennelt formában szükséges megküldeni. A jelentkezők a szavbizelnok@kozlekkar.hu e-mail címre küldjék el a 8-10 mondatból álló motivációs levelüket. A Kari Diákjóléti Bizottság taglétszáma 15 főben maximalizálva van.

A Szavazás: 

Az online szavazás 2020. június 1-jén 14 órakor kezdődik és 2020. június 11. 23:59-ig tart.

Szavazási Bizottság:
A Szavazási Bizottság elnöke Horváth Bence (szavbizelnok@kozlekkar.hu)
A bizottság további tagjai: Dr. Mándoki Péter, Lukács Bálint, Szakál Anna, Galamb Emese, Kollár-Nagy Aténa

A választási névjegyzék megtekinthető ezen a linken. A névjegyzékkel kapcsolatban 2020. május 25. 23:59-ig nyújtható be kifogás a Szavazási Bizottság elnökének  (Horváth Bence, szavbizelnok@kozlekkar.hu) címzett emailben.

A Hallgatói Képviselők éves beszámolói ezen a linken érhetőek el.

A Hallgatói Képviselőjelöltek és a KDJB tagjelöltek motivációs levelei ezen a linken olvashatóak.

A BME KJK Kari Tanácsa és a BME Egyetemi Hallgatói Képviselete által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat korrektúrát tartalmazó változata ezen a linken, a végleges szövegezésű javaslat pedig ezen a linken érhető el.

Tanterv felülvizsgálat

Tanterv felülvizsgálat

Kedves Hallgatók!

Idén tavasszal az eddigieknél is nagyobb szükségünk van Rátok! A Dékáni vezetés és a Hallgatói Képviselet a BSc mintatantervek megreformálását tervezi 2021-re, melyet a véleményed, tapasztalataid mentén szeretnénk kialakítani.

Kérjük mondd el, hogy Te mit gondolsz a jelenlegi tantervről! Hozzájárult a fejlődésedhez? Megfelelő szakmai ismereteket tudtál elsajátítani? Mit éreztél hasznosnak és mit kevésbé? Melyik területen lenne szükséges több tudás átadása?

Ezekre a kérdésekre a Te válaszaidra van szükségünk! Vagy úgy gondolod, hogy nincs szükség változásra, minden szép, minden jó?

Ha szerinted sem, akkor kérjük töltsd ki a saját szakodra vonatkozó kérdőívet és mondd el Te is, hogy min kellene változtatni!

BSc Közlekedésmérnöki képzés kérdőíve

BSc Járműmérnöki képzés kérdőíve

BSc Logisztikai mérnöki képzés kérdőíve

Kitöltési határidő: 2020. március 29. (vasárnap) 23:59.

 

Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével Te is kiveszed részed a kari oktatás fejlesztése érdekében kitűzött célok elérésében!

Köszönettel: BME KJK Hallgatói Képviselet

Pályázat tanácskozási jogú tagság betöltésére

Pályázat tanácskozási jogú tagság betöltésére

Kedves Hallgatók!

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet a BME Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának 3. §-a alapján tanácskozási jogú tagság betöltésére.

Pályázat feltételei:

A pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar bármely teljes idejű alap- vagy mesterképzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója, aki a megadott határidőig érvényes pályázatot nyújt be. A KJK HK tanácskozási jogú tagjainak száma maximum 8 fő lehet.

Jelentkezési határidő: 2020. január 12.

Személyes meghallgatás:  2020. január 13.

A teljes pályázati kiírást eléritek ezen a linken, a pályázati adatlap pedig innen tölthető le.

Kérdés esetén keressétek bármelyik hallgatói képviselőt!

Navigáció