KJK Közösségi ösztöndíjak

KJK Közösségi ösztöndíjak

Közösségi ösztöndíj

Hallgatói Képviselet ösztöndíj

Közéleti ösztöndíj

 

KJK Közösségi ösztöndíjak:

A KJK közösségi ösztöndíj pályázat kiírása és a pályázatok elbírálása a Hallgatói Képviselet feladata. A 2015/16. tanév őszi félévétől kezdődően a HK három kategóriára osztotta a közösségi ösztöndíjait.

  • KJK Közösségi ösztöndíj: A pályázatot azon hallgatói réteg számára írjuk ki, amelynek tagjai aktívak kiveszik a részük a kari közösségi élet építéséből és valamely bizottságban, öntevékeny körben kiemelkedő közéleti tevékenységet végeznek.
  • KJK Hallgatói Képviselet ösztöndíj: A pályázat a Hallgatói Képviselet aktuális, mandátummal rendelkező tagjainak jutalmazására kerül kiírásra. A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók beszámolói a megítélt pontszámmal és a hozzá tartozó ösztöndíj összegével felkerülnek a HK honlapjára.
  • KJK Közéleti ösztöndíj: E pályázattal olyan hallgatói tevékenységet értékel a képviselet, mely szorosan kapcsolódik a HK általános feladataihoz, működéséhez, azonban mandátummal nem rendelkező hallgató végezte azt.

Kivonatok a TJSZ-ből:

  • Egyéb intézményi ösztöndíj és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak többféle, az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat céljaival megegyező, pályázat alapján elnyerhető juttatást is magába foglalhat.
  • Az egyéb intézményi ösztöndíj és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak keretébe tartozó pályázatokat az EHK írja ki, koordinálja és bírálja el.
  • A pályázatok elbírálásának alapelveit, pontozási rendszerét és juttatás kifizetésének módját az EHK a pályázati feltételeket és az eljárásrendet tartalmazó kiírással egy időben honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendet, határidőket.
  • Egyéb intézményi ösztöndíjban és a hallgatók tanulmányi költségeit kiegészítő ösztöndíjak a teljes idejű képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.