Mechanika I. tantárggyal kapcsolatos információk

Mechanika I. tantárggyal kapcsolatos információk

Mechanika I. tantárggyal kapcsolatos információk

Sziasztok!
A Mechanika I. tantárgy aktuális, illetve részben a következő félévekre is kihatással lévő információit összefoglaljuk számotokra ebben a hírben.

Ahogyan arról korábban érkezett hír, a 2019/20/2 félévben meghirdetett vizsgaalkalmakon való részvétel nem számít bele a TVSz, pontosabban az NFTV (Nemzeti Felsőoktatási Törvény) által meghatározott, egy tárgyból legfeljebb 6 sikertelen vizsgáig terjedő korlátozásba.

Ennek technikai megvalósulása azonban némileg bonyolultabb. Sajnos aki eléri a hatszori sikertelen vizsgaszámot, az mindenképpen kapni fog egy elbocsájtó határozatot. Ekkor a Neptunban amint lehet, le kell adni a 999-es kérvényt, célszerűen a következő szövegezéssel:

“Tisztelt Kari Tanulmányi Bizottság!

Mechanika I. (BMEKOJSA141) tantárgy keretein belüli hatszori sikertelen vizsgateljesítés okán elbocsájtó határozat született velem szemben. Ezen sikertelen vizsgateljesítések közül “vizsgák száma” darab sikertelen vizsgateljesítést a 2019/20/2 félév során kíséreltem meg, mely félévben megkísérelt vizsgateljesítések az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség jegyében, a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 2020.06.10-i megállapítása értelmében nem számítanak bele a TVSz 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (6x elégtelen) vizsgaszámba. 

A fentiek alapján megkérem a tisztelt bizottságot a megjelölt TVSz pont esetében figyelembe veendő vizsgaszámaim egyedi megállapítására, a 2019/20/2 félévben megkísérelt sikertelen vizsgák számának korrigálásával, így megállapítva az aktuálisan figyelembe veendő vizsgaszámot.

Köszönettel,
Hallgató Huba (ide azért a saját neveteket írjátok)”

A fentikkel kapcsolatban megkértük Oktatási Dékánhelyettes Urat, hogy éljen állásfoglalással az ügyben, így alább olvashatjátok az általa megfogalmazottakat:

“A Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) 2020.06.10-i megállapítása értelmében, a BMEKOJSA141 Mechanika 1 tantárgy keretén belül 2020.06.02-n hozott dékáni döntés szerinti, az aláírás meglététől függetlenül megkísérelt vizsgateljesítés a 2019/20/2 félévben – az esélyegyenlőség és diszkriminációmentesség jegyében – nem számít bele a TVSz 64. § (1) bekezdés b) pontja szerinti (6x elégtelen) vizsgaszámba.

Aki ebben a félévben, vagy a tanulmányai során a következő félévekben beleütközne a meghivatkozott TVSz szabályba, egy, a Neptun rendszeren keresztül benyújtott 999 Egyéb kérvényben kérelmezze a KTB-től a felhasznált vizsgaszámának egyedi megállapítását, a KTB megvizsgálja az esetét és a 2019/20/2 félévben megkísérelt sikertelen vizsgák számával korrigálva fogja megállapítani az aktuálisan figyelembe veendő vizsgaszámot.

Dr. Mészáros Ferenc
oktatási dh.”

Ezeken túlmenően az elmúlt napok során tovább folytak az egyeztetések, melyek nyomán Dékán Úr Dékáni Utasítást adott ki, mely ezen a linken érhető el.
Ennek értelmében Dékán Úr a félév hátralévő részére magához vonta a tantárgyfelelősi jogköröket és a további vizsgák összeállításával Forberger Árpád Tanár Urat bízta meg. A javítás körülményei hasonló elvek mentén kerülnek majd meghatározásra várhatóan, így átlépve a korábbi vizsgák során fennálló, a javítás folyamatában tapasztalható problémákat.
Ennek köszönhetően a vizsgák lebonyolításában és az értékelés menetében érdemi változás lesz, reális tudást számonkérő és azt korrekt módon kiértékelő vizsgaalkalmak várhatóak.

Navigáció