SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás 2020.

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás 2020.

SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás 2020.

Kedves Hallgatók!

A járványügyi helyzet okán a korábban tervezettekhez képest kissé időben elcsúsztatva, de  a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar  Hallgatói Képviselete SZMSZ módosító és Éves Tisztújító Kari Hallgatói Szavazást hirdet, mely 2020. június 1. – június  11. között fog lezajlani.

A választáson a Kar minden aktív nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatója választó és választható.

Jelölést leadni online, a szavbizelnok@kozlekkar.hu e-mail címen lehet 2020. május 29. 23:59-ig. A Hallgatói Képviselői mandátumra való jelölésről minden jelöltnek egyénileg kell nyilatkoznia.

A hallgatói képviselői poszthoz tartozó jelölési nyilatkozat ezen a linken, a jelölés feltételei pedig ezen a linken érhetők el. A jelölési nyilatkozatot kitöltve, aláírással ellátva, szkennelt formában szükséges megküldeni.

A Szavazást megelőzi a Kari Hallgatói Fórum, amely 2020. június 1-jén 19 órától kerül megrendezésre, az erre az alkalomra létrehozott Microsoft Teams csatornán, mely ezen a linken érhető el.

A Fórum napirendi pontjai:

  1. SzMSz módosítás rövid ismertetése
  2. A Szavazási Bizottság bemutatása
  3. A szavazás menetének ismertetése
  4. A jelöltek bemutatkozása
  5. Egyebek

A Kari Hallgató Fórumon való részvételt 1, a Szavazáson való részvételt 3 közösségi ponttal jutalmazzuk. A Kari Hallgató Fórumon való részvétel jutalmazásának feltétele a Szavazáson való részvétel.

Az előző évekhez hasonlóan a Kari Diákjóléti Bizottság tagjait is a Kari Hallgatói Szavazáson választhatjátok meg. A KDJB jelölőlapot ezen a linken, a jelölés feltételeit ezen a linken érhetitek el. A jelölési nyilatkozatot kitöltve, aláírással ellátva, szkennelt formában szükséges megküldeni. A jelentkezők a szavbizelnok@kozlekkar.hu e-mail címre küldjék el a 8-10 mondatból álló motivációs levelüket. A Kari Diákjóléti Bizottság taglétszáma 15 főben maximalizálva van.

A Szavazás: 

Az online szavazás 2020. június 1-jén 14 órakor kezdődik és 2020. június 11. 23:59-ig tart.

Szavazási Bizottság:
A Szavazási Bizottság elnöke Horváth Bence (szavbizelnok@kozlekkar.hu)
A bizottság további tagjai: Dr. Mándoki Péter, Lukács Bálint, Szakál Anna, Galamb Emese, Kollár-Nagy Aténa

A választási névjegyzék megtekinthető ezen a linken. A névjegyzékkel kapcsolatban 2020. május 25. 23:59-ig nyújtható be kifogás a Szavazási Bizottság elnökének  (Horváth Bence, szavbizelnok@kozlekkar.hu) címzett emailben.

A Hallgatói Képviselők éves beszámolói ezen a linken érhetőek el.

A Hallgatói Képviselőjelöltek és a KDJB tagjelöltek motivációs levelei ezen a linken olvashatóak.

A BME KJK Kari Tanácsa és a BME Egyetemi Hallgatói Képviselete által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat korrektúrát tartalmazó változata ezen a linken, a végleges szövegezésű javaslat pedig ezen a linken érhető el.

Navigáció