Diplomamunka pályázat

Diplomamunka pályázat

Diplomamunka pályázat

Kedves Hallgatók!

A Közlekedéstudományi Egyesület diplomamunka pályázatot hirdet a 2019-ben diplomázó egyetemi és főiskolai hallgatók számára.

Pályázhatnak azok a nappali tagozatokon végzett hallgatók, akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika, szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem, közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés, illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás, karbantartás) témakörben készítették diplomamunkájukat (diplomatervüket, szakdolgozatukat), arra legalább jó (4) minősítést kaptak, és legalább jó (4) eredménnyel záróvizsgát tettek.

 A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 A diplomaterv másolatát

  1. A diplomaterv rövid 1-2 oldalas összefoglalóját,
  2. A külső vagy belső opponensi véleményt,
  3. A kitöltött és aláírt diplomamunka pályázati adatlapot. (az Adatlap ITT tölthető le)

 A pályázaton csak a felsorolt feltételeknek mindenben megfelelők vehetnek részt.

A pályázatokat a KUKG tanszéken kell leadni, a pályázatokat az intézmény továbbítja a KTE felé.

A pályázatok beküldési határideje 2019. július 31.

 A pályadíjak odaítéléséről – szakértői bizottság javaslata alapján – a KTE Országos Elnöksége dönt. A döntésről január elején kapnak a nyertes pályázók értesítést.

Kitűzött pályadíjak:             

  • I. díj                70.000,- Ft
  • II. díj              50.000,- Ft
  • III. díj            30.000,- Ft

A díjazottak egy évre szóló KTE tagsági igazolványt kapnak, az I. díjban részesülők egy évig kapják a Közlekedéstudományi Szemle szakmai lapot és a Városi Közlekedés c. szakfolyóiratot. A pályadíjakat ünnepélyes keretek között a KTE elnöke adja át. A nyertesek 2020 tavaszán szakmai konferencián ismertetik pályaművüket. A díjazott diplomaterveket az Egyesület betekintésre megőrzi.

Bármilyen egyéb felmerülő kérdés esetén forduljatok bizalommal Tóth János Tanár Úrhoz (toth.janos@mail.bme.hu) vagy Domaniczki Viktória (domaniczki.viktoria@kozlekkar.hu) kommunikációfelelőshöz.

Navigáció