HÖK szabályzatok

HÖK szabályzatok

HÖK Alapszabály – Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata
A HÖK alapszabályban részletesen le van írva, hogy milyen formában kell működnie a Hallgatói Önkormányzatoknak. A Kari Hallgatói Képviseletek SzMSz-ei ez alapján vannak elkészítve.

HÖK SzMSz – KJK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzata
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. E dokumentum részletesen tartalmazza, hogy miként kell működnie a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának.

HÖK-DÖK Alapszabály – Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Hallgatói és Doktorandusz Alapszabályzata
A HÖK-DÖK alapszabályban részletesen le van írva, hogy milyen formában kell működnie a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatnak.

Szervezeti és Működési Rend

Jutalmazási ügyrend