Közéleti ösztöndíj előzetes eredmény (2016/17/2)

Közéleti ösztöndíj előzetes eredmény (2016/17/2)

Közéleti ösztöndíj előzetes eredmény (2016/17/2)

Kedves Hallgatók!
A Közéleti ösztöndíj 2016/17 tanév tavaszi félévére vonatkozó előzetes eredménye ezen a linken érhető el. Az előzetes eredmény ellen felszólalással élni a közléstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség, a KJK HK számára – a felszolalas@kozlekkar.hu címre – küldött e-mailben.
A hallgató az ösztöndíj elbírálásának végeredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a Hallgatói Jogorvoslati Bizottságnál jogorvoslattal élhet. Fellebbezési jogával a Neptun rendszerben leadott 001-es számú kérvénnyel élhet a pályázó.

Navigáció