Juttatási-térítési szabályzatok

Juttatási-térítési szabályzatok

BME Térítési és Juttatáshi Szabályzat
A jelenleg érvényes TJSZ-t mindenkinek érdemes elolvasni, mert sok változást tartalmaz. A szociális juttatásokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos dolgokkal ez a szabályzat foglalkozik.

BME Térítési és Juttatási Szabályzat 2. számú melléklete
A rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás igazoláslistája, eljárási rendje és pontrendszere.

Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról 
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (3) bekezdése alapján, az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyetértésével az alábbi utasítást adták ki.

Dékáni utasítás a hallgatói költségtérítés csökkentésére beadott hallgatói kérvényekre adható kedvezmények mértékéről

Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata

Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat
Fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati üggyel kapcsolatosan ebben a szabályzatban lehet tájékozódni.