Szociális ösztöndíj pályázatok

Szociális ösztöndíj pályázatok

Alaptámogatás

Rendszeres

Rendkívüli

Egyetemünkön több fajta szociális ösztöndíj igénylésére van lehetőség:

  •     Rendszeres szociális ösztöndíj
  •     Rendkívüli szociális ösztöndíj
  •     Alaptámogatás

Rendszeres szociális ösztöndíj:
A támogatásra félévente kell pályázni az ESZR rendszeren keresztül, minden félévben szükség van a pályázati adatlap kitöltésére, a pályázat leadására csak a megadott határidőn belül van lehetőség. A pályázatok elbírálását karunkon a Kari Diákjóléti Bizottság végzi.
Az aktuális pontozási rendszerről mindenki tájékozódhat a TJSZ 2-es számú mellékletéből.

Rendkívüli szociális ösztöndíj:
A támogatás igénylésére abban az esetben van lehetőség, ha a családon belül váratlanul olyan esemény következett be mely negatívan befolyásolta a család vagy az egy háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályázat bármikor leadható a félév során, elbírálását a Szociális Bizottság végzi.

Alaptámogatás:
Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával jogosult, amennyiben az I. illetve II. rászorultsági csoport valamelyikébe tartozik.

Navigáció