Szociális ösztöndíj pályázatok

Szociális ösztöndíj pályázatok

Egyetemünkön több fajta szociális ösztöndíj igénylésére van lehetőség:

  •     Rendszeres szociális ösztöndíj
  •     Rendkívüli szociális ösztöndíj
  •     Alaptámogatás

Rendszeres szociális ösztöndíj:
A támogatásra félévente kell pályázni az MŰEPER rendszeren keresztül, minden félévben szükség van a pályázati adatlap kitöltésére, a pályázat leadására csak a megadott határidőn belül van lehetőség. A pályázatok elbírálását karunkon a Kari Diákjóléti Bizottság végzi.
Az aktuális pontozási rendszerről mindenki tájékozódhat a TJSZ 3-as számú mellékletéből.

Rendkívüli szociális ösztöndíj:
A támogatás igénylésére abban az esetben van lehetőség, ha a családon belül váratlanul olyan esemény következett be, mely negatívan befolyásolta a család vagy az egy háztartásban élők anyagi helyzetét. A pályázat bármikor leadható a félév során, elbírálását a Szociális Bizottság végzi.

Alaptámogatás:
Alaptámogatásban az adott képzési szinten első alkalommal államilag támogatott hallgatói jogviszonyt létesítő személy, az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával jogosult, amennyiben az I. vagy a II. rászorultsági csoport valamelyikébe tartozik.