Szabályzatok

Szabályzatok

TVSZ – Tanulmányi és Vizsgaszabályzat
Ez a szabályzat minden hallgató számára fontos. Tartalmaz minden kötelességet és jogot az oktatók és a hallgatók számára. Nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen ezen szabályokkal. Minden hallgatóra és oktatóra vonatkozik.

Tanulmányi ügyrend
Tartalmazza a Tanulmányi Ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjét. Amennyiben bármilyen kérvénnyel kapcsolatos eljárással teendővel kapcsolatosan merül fel kérdés, ebben a rendeletben keresendő.

TJSZ – Térítési és Juttatási Szabályzat
A jelenleg érvényes TJSZ-t mindenkinek érdemes elolvasni, mert sokminden változást tartalmaz. A szociális jutattásokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos dolgokkal ez a szabályzat foglalkozik.

HÖK SzMSz – KJK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzata
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata. E dokumentum részletesen tartalmazza, hogy miként kell működnie a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának.

HÖK Alapszabály – Hallgatói Önkormányzat Alapszabályzata
A HÖK alapszabályban részletesen le van írva, hogy milyen formában kell működnie a Hallgatói Önkormányzatoknak. A Kari Hallgatói Képviseletek SzMSz-ei ez alapján vannak elkészítve.

HÖK-DÖK Alapszabály – Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat Hallgatói és Doktorandusz Alapszabályzata
A HÖK-DÖK alapszabályban részletesen le van írva, hogy milyen formában kell működnie a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzatnak.

Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról
A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról a Térítési és Juttatási Szabályzat 25. § (3) bekezdése alapján, az Egyetemi Hallgatói Képviselet egyetértésével az alábbi utasítást adták ki (2013. január).

Szervezeti Felépítés és Működési rend

Hallgatói és Doktorandusz Jogviszonyból Származó Kollektív Jogok Szabályzata

Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzat
Fegyelmi, kártérítési és jogorvoslati üggyel kapcsolatosan ebben a szabályzatban lehet tájékozódni.

Kollégiumi Felvételi Szabályzat
A kollégiumi felvétellel kapcsolatos szabályok. Részletesen tartalmazza a kollégiumi férőhely elnyeréséhez szükséges követelményeket és kizáró okokat.
1. számú melléklet

Baross Gábor Kollégium Házirend

Szobák közötti átköltözési nyilatkozat

Közösségi Pontok Szabályzata