Balekkeresztelő Szakestély

Balekkeresztelő Szakestély

Mi, az isteni fényben tündöklő dicső firmák úgy határozánk, hogy az arra érdemes pogányságból néhány bALEKot megkeresztelünk, amely esemény történjék egy szakestély keretein belül. A bALEKkeresztelő helye és ideje: Baross Gábor Kollégium díszterme, 2016. október 28. 20:00 Az Invitatio megvásárolható a Hallgatói Képviselet irodájában, nyitva tartási időben. Ára a most keresztelkedő pogányoknak 1500 Ft, a többieknek 2000 Ft. Balekkitűzőt 450 forintért vehetnek…

Közéleti ösztöndíj előzetes eredménye

Közéleti ösztöndíj előzetes eredménye

Kedves Hallgatók! A közéleti tevékenységekért járó pontok előzetes eredményét megtaláljátok ezen a linken. A pályázat előzetes eredménye ellen felszólalással élni a közléstől számított 5 napon belül van lehetőség, a KJK HK számára – a felszolalas@kozlekkar-hu címre – küldött e-mailben. A hallgató az ösztöndíj elbírálásának eredménye ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a…

Navigáció